Issue 112

posted in: 2018, Year 2016 - 2020 | 0

  Jun 2018 – Jul 2018 शीर्षक लेखक / अनुवादक विषय पान क्र. पुराणातील वांगी विज्ञान विकासाची प्रा. जयंत नारळीकर विज्ञान, तंत्रज्ञान, पूर्वज, पुराणे, आर्यभट्ट, आईनस्टाईन, कोपर्निकस, गॅलिलिओ आणि न्यूटन, मॅक्‍स्वेल, हर्टझ, मार्कोनी, बृहत्‌ विमानशास्त्र, वैज्ञानिक शिस्त, आख्यायिका 8 विज्ञान … Continued