Issue 27

posted in: 2004, Sandarbh Issues | 0

Feb – Mar 2004 शीर्षक लेखक /अनुवाद विषय पान क्र. कीटकांना आनंद होतो का? पुरुषोत्तम जोशी प्राणीशास्त्र, कीटकांचे ख्वाब , त्यांचा आनंद  – उलट प्रश्न प्रा. मनोहर राईलकर गणित, गणित का येत नाही?  6 सरड्याची धाव मकरंद जोशी प्राणीशास्त्र, सरडा, … Continued

Issue 26

posted in: 2003, Sandarbh Issues | 0

Dec 2003 – Jan 2004 शीर्षक लेखक / अनुवाद विषय पान क्र. निसर्ग आणि गणित किरण बर्वे गणित , फिबोनासी , मधमाशी , फुलांच्या पाकळ्या  5 उत्क्रांती : जैविक आणि सांस्कृतिक पु.के. चितळे सामाजिक जीव विज्ञान, चिपांझी, डॉल्फिन , वाळवी … Continued

Issue 21

posted in: 2003, Sandarbh Issues | 0

Feb – Mar 2003 शीर्षक लेखक / अनुवादक विषय पान क्र. दृष्टीआडची सृष्टी मकरंद जोशी प्राणी शास्त्र , मुंग्यांचे विश्व , हार्वेस्टर मुंग्यांचे वारूळ  3 हवा शुद्ध करणारी झाडे कमलकिशोर कुम्भकार / गो.ल.लोंढे वनस्पती शास्त्र , झाडांची धूळ संग्रहण क्षमता … Continued

Issue 20

posted in: 2002, Sandarbh Issues | 0

Dec 2002 – Jan 2003 शीर्षक लेखक / अनुवाद विषय पान क्र. बाल विज्ञान चळवळ डॉ.वि.ग.भिडे विज्ञान -तंत्रज्ञान,  5 बॉबीचे गणित प्रा.मनोहर राईलकर गणित , षटकोनी आकाराचे रहस्य , परिमिती व क्षेत्रफळ , कमी साधने जास्त वापर  15 वर्तुळेच वर्तुळे … Continued

Issue 19

posted in: 2002, Sandarbh Issues | 0

Oct – Nov 2002 शीर्षक लेखक / अनुवाद विषय पान क्र. वनस्पतींचे शाकीय प्रजनन डॉ.आ.दि.कर्वे वनस्पती शास्त्र , बीज, मुनवे, फुटवे, काडी कलम, पाचर कलम , पानाद्वारे प्रजनन , संप्रेरके  5 वनस्पतींच्या वाढीवर नियंत्रण डॉ.आ.दि.कर्वे वनस्पती शास्त्र , पुष्प शेती, … Continued

Issue 18

posted in: 2002, Sandarbh Issues | 0

Aug – Sep 2002 शीर्षक लेखक / अनुवाद विषय पान क्र. नैसर्गिक हवाई तळ किशोर पवार / गो.ल.लोंढे वनस्पती शास्त्र , परागीभवन,मकरंद,मधमाशीची शरीररचना  5 वनस्पतीचे सहजीवन डॉ.आ.दि.कर्वे वनस्पती शास्त्र , शैवाले,बुरशी,आणि प्राण्याचे सहजीवन  11 वाहक बहुवारिके डॉ.व्ही.एस.पाटील, डॉ.संगीता काळे रसायन … Continued

1 2 3